Aktualności - lubelskie

19.10.2007

STRATEGIA GMINY MILANÓW

Milanów

Stan na 11 września 2007 STRATEGIA ROZWOJU GMINY MILANÓW NA LATA 2007-2015 Spis treści 1. Wstęp 4 1. Diagnoza stanu wyjściowego 5 1.1. Analiza uwarunkowań zewnętrznych rozwoju gminy 6 1.2. Analiza uwarunkowa...

19.09.2007

VIII SESJA RADY GMINY MILANÓW

Milanów

Uprzejmie zapraszam do udziału w VIII Sesji Rady Gminy, która odbędzie się w dniu 25 września 2007 roku (wtorek) w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Milanowie. Początek obrad godzina 900 Proponowany porządek ...

23.08.2007

Pogotowie Gazowe EWE energia

Milanów

Szanowni Państwo, niniejszym informujemy, że na terenie powiatu parczewskiego działa w zakresie budowy i eksploatacji gazociągów firma pod nazwą EWE energia sp. z 0.0. (gazociąg średniego ciśnienia relacji: Biała - Wohyń - Milanów. - Par...

23.08.2007

POGOTOWIE GAZOWE EWE ENERGIA

Milanów

Szanowni Państwo, niniejszym informujemy, że na terenie powiatu parczewskiego działa w zakresie budowy i eksploatacji gazociągów firma pod nazwą EWE energia sp. z 0.0. (gazociąg średniego ciśnienia relacji: Biała - Wohyń - Milanów. - Par...

WYKAZ FIRM POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA WYTWARZANIE ODPADÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST NA TERENIE POWIATU PARCZEWSKIEGO 1. LUB-EKO-PLUS Wiesław Łukasik ul. Łęczyńska 59/62 20-313 Lublin tel. (0-81) 745 20 94 2. Przedsiębiorstwo Budownictw...

Zarządzenie Nr 24/07 Wójta Gminy Milanów z dnia 31 lipca 2007 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres do 3 lat nieruchomości stanowiących mienie Gminy Milanów i w posiadaniu gminy, położonych w obrębach geodezyjnych ...

31.07.2007

KOMUNIKAT W SPRAWIE AZBESTU

Milanów

KOMUNIKAT DLA MIESZKAŃCOW GMINY MILANÓW Azbest jest nazwą handlową grupy minerałów włóknistych, które pod względem chemicznym są uwodnionymi krzemami magnezu, żelaza, wapnia i sodu. Azbest jest znany od dawna ale jego szerokie zast...

28.06.2007

PRZERWA W DOSTAWIE WODY

Milanów

Urząd Gminy Milanów informuje, że w dniach 27 i 28 czerwca br. będzie przerwa w dostawie wody w związku z konserwacją linii energetycznych na hydroforni....

W niedzielę 20 maja kapela ludowa Czeremcha działająca przy GOK w Milanowie uczestniczyła w spotkaniu grup folklorystycznych w Lubartowie. XIV Ludowe Muzykowanie odbyło się pod patronatem Lubartowskiego Ośrodka Kultury. Kilkanaście zespoł...

31.05.2007

WYMIANA DOWODÓW OSOBISTYCH

Milanów

Przypominam o konieczności ustawowej wymiany dowodów osobistych wydanych w formie książeczkowej przed dniem 1 stycznia 2001 roku. Dokumenty te zachowują ważność do dnia 31 grudnia 2007 roku. Termin ważności jest terminem ostatecznym...

Milanów, 14.06.2007 r. O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U Wójt Gminy Milanów ogłasza drugi przetarg ustny na sprzedaż drzew gatunku świerk (14 sztuk drzew ściętych) zlokalizowanych na działce przy przedszkolu w Milanowie. ...

I N F O R M A C J A D L A R O L N I K Ó W W związku z trudną sytuacją w rolnictwie spowodowaną przymrozkami jakie wystąpiły w pierwszych dniach maja br. Urząd Gminy Milanów uprzejmie prosi wszystkich rolników, u których wyst...

O G Ł OS Z E N I E O P R Z E T A R G U Na podstawie art. 28, art. 37 ust. 1, art. 38 i art. 40 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 i Nr 281, poz. 2782, z 2005r....

Szkolenia szansą na rozwój branży turystycznej W województwie lubelskim pod patronatami Marszałka Województwa i Wojewody realizowany jest projekt szkoleniowo-doradczy „Turystyka – wspólna sprawa”. Dotychczas powstało 6 gr...

12.03.2007

ODPADY KOMUNALNE

Milanów

Zarządzenie Nr 11/07 Wójta Gminy Milanów z dnia 9 marca 2007 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opr...

W 2007 roku Agencja Rynku Rolnego i Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będą realizowały mechanizm WPR dotyczący wsparcia finansowego w sektorze roślin energetycznych. Rolnik otrzyma dopłatę, m.in., pod warunkiem: zawarci...

Zarządzenie Nr 8 /2007 Wójta Gminy Milanów z dnia 12 lutego 2007r. w sprawie ogłoszenia wykazu o przeznaczeniu do zbycia w drodze bezprzetargowej stacji transformatorowej i linii elektrycznej wraz z gruntem położonej w obrębie Mil...

Wykaz Aktualnych numerów telefonów wewnętrznych w Urzędzie Gminy Milanów Nr. tel. Nr. Do połączeń miejski wewnetrznych bezpośredni do połączeń z zewnątrz (083) 3567620 w.20 ...

Milanów 02.11.2006 r. Z A W I A D O M I E N IE Wójt Gminy Milanów uprzejmie zawiadamia, że w dniu 30 października 2006 r. w przetargu przeprowadzonym w trybie zapytania o cenę na udzielenie kredytu długo terminowego w kwoc...

Milanów 03.11.2006 r. Z W I A D O M I E N I E Wójt Gminy Milanów uprzejmie zawiadamia, że w dniu 27 października 2006 r. w przetargu przeprowadzonym w trybie zapytania o cenę na dostawę węgla kamiennego w sezonie grze...

zobacz wszystkie

Przetargi - lubelskie

Katalog firm - lubelskie