Aktualności - Milanów

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW - PRZYMROZKI

07.05.2007
0 0 0 0
Milanów

I N F O R M A C J A D L A R O L N I K Ó W
W związku z trudną sytuacją w rolnictwie spowodowaną przymrozkami jakie wystąpiły w pierwszych dniach maja br. Urząd Gminy Milanów uprzejmie prosi wszystkich rolników, u których wystąpiły szkody o składanie indywidualnych wniosków o szacowanie strat. Wnioski należy składać do dnia 18.05.2007 r. do pokoju nr 15 lub bezpośrednio do sołtysów. We wniosku należy podać rodzaj uprawy jej położenie oraz powierzchnię. Wzór wniosku dostępny jest także na stronie internetowej: www.bip.milanow.iap.pl (zakładka: INNE).


Autor: K.B