Aktualności - Milanów

INFORMACJA NT. PROJEKTU "TURYSTYKA-WSPÓLNA SPRAWA"

12.03.2007
0 0 0 0
Milanów

Szkolenia szansą na rozwój branży turystycznej

W województwie lubelskim pod patronatami Marszałka Województwa i Wojewody realizowany jest projekt szkoleniowo-doradczy „Turystyka – wspólna sprawa”. Dotychczas powstało 6 grup partnerskich, które realizują swoje pomysły na ciekawe produkty turystyczne, w ścisłej współpracy przedsiębiorców, organizacji pozarządowych i samorządów. Trwają szkolenia z „Współpracy sieciowej” dla członków grup partnerskich, a już niedługo rozpoczną się zapisy na szkolenia z „Zarządzania turystyką” dla pracowników i menedżerów zatrudnionych w turystyce.

Według badania przygotowanego przez firmę F5 Konsulting na Lubelszczyźnie, w porównaniu z innymi województwami biorącymi udział w drugiej edycji projektu „Turystyka – wspólna sprawa” (lubelskie, małopolskie, śląskie, warmińsko-mazurskie, zachodniopomorskie), szkolenia cieszą się stosunkowo niewielkim zainteresowaniem małych i średnich przedsiębiorstw. Tylko 29,1 procent uczestników spotkań na Lubelszczyźnie stanowili przedsiębiorcy, przy średniej 38% w pozostałych badanych pięciu województwach. Kolejną znaczną grupę uczestników spotkań stanowili przedstawiciele samorządów – 22 procent.

W turystyce w ostatnich latach coraz bardziej widoczny jest odpływ wykwalifikowanej kadry. Wiele osób pracujących w restauracjach, hotelach i ośrodkach wypoczynkowych decyduje się wyjechać za granicę, z przyczyn ekonomicznych. Pojawił się więc problem znalezienia w województwie lubelskim pracowników z odpowiednim doświadczeniem. Firma KPMG w swoim raporcie wskazuje, że już połowa wszystkich pracodawców odczuła brak pracowników z odpowiednim doświadczeniem i umiejętnościami. Pracodawcy jako przyczynę wskazali znaczną emigrację zarobkową młodych Polaków. Aby przeciwdziałać temu zjawisku, KPMG w swoim raporcie zaleca „działania rozwojowe”, mające na celu zatrzymanie pracowników w firmie lub ich przyciągnięcie do niej. Według raportu najlepszą inwestycją w pracownika są szkolenia.

Już wkrótce w województwie lubelskim rozpoczną się zapisy na 26 różnych szkoleń zawodowych i menedżerskich. Dla pracowników zatrudnionych w turystyce istnieje możliwość przeszkolenia się np. w zakresie technik kulinarnych, obsługi klienta, czy utrzymania czystości w pomieszczeniach hotelowych. Dla menadżerów zaplanowano kursy dotyczące pozyskiwania funduszy, zarządzania zasobami ludzkimi, czy wykorzystania Internetu w promocji swojej firmy.

Dla małych i średnich firm turystycznych kursy są dofinansowane w 80 procentach, resztę pokrywa Unia Europejska. Dla przedstawicieli samorządów oraz organizacji pozarządowych, działających na rzecz turystyki szkolenia są bezpłatne. Projekt „Turystyka – wspólna sprawa”, stwarza szansę na pobudzenie turystyki na Lubelszczyźnie, co przyczyni się do wzrostu zatrudnienia w turystyce. W szkoleniach może wziąć udział każda osoba zatrudniona w branży turystycznej z terenu całego województwa lubelskiego.

Szczegółowe informacje z dokładnym opisem wszystkich 26 szkoleń znajdują się na stronie http://www.tws.org.pl/index.php?po=69

Zapisy na szkolenia prowadzi Regionalne Biuro Projektu „Turystyka – wspólna sprawa” w Nałęczowie, tel. 0 81 501 65 94, lubelskie@tws.org.pl


Autor: K.B