Aktualności - Milanów

INFORMACJA O WYBORZE BANKU NA UDZIELENIE KREDYTU

08.11.2006
0 0 0 0
Milanów

Milanów 02.11.2006 r.
Z A W I A D O M I E N IE

Wójt Gminy Milanów uprzejmie zawiadamia, że w dniu 30 października 2006 r. w przetargu przeprowadzonym w trybie zapytania o cenę na udzielenie kredytu długo terminowego w kwocie 95.000 zł. na realizację inwestycji pn.: budowa drogi gminnej w Milanowie na ul. Osiedlowej i Nowej wybrano ofertę Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim, ul. Ostrowiecka 35, 21 – 300 Radzyń podlaski o/ Milanów.
Koszt obsługi kredytu wybranej oferty 10.126,84 zł


Autor: A.L