Aktualności - Milanów

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NA DOSTAWĘ WĘGLA

08.11.2006
0 0 0 0
Milanów

Milanów 03.11.2006 r.


Z W I A D O M I E N I EWójt Gminy Milanów uprzejmie zawiadamia, że w dniu 27 października 2006 r. w przetargu przeprowadzonym w trybie zapytania o cenę na dostawę węgla kamiennego w sezonie grzewczym 2006/2007 do Urzędu Gminy w Milanowie / kotłownia w Banku Spółdzielczym / łącznie z transportem wybrano ofertę Składu Opału i Materiałów Budowlanych T. i M. Sobianek, ul Polna 70, 21 – 210 Parczew.
Cena brutto za tonę z transportem – 560,00 złotych.


Autor: AL