Aktualności - Milanów

WYMIANA DOWODÓW OSOBISTYCH

31.05.2007
0 0 0 0
Milanów


Przypominam o konieczności ustawowej wymiany dowodów osobistych wydanych w formie książeczkowej przed dniem 1 stycznia 2001 roku.

Dokumenty te zachowują ważność do dnia 31 grudnia 2007 roku.

Termin ważności jest terminem ostatecznym i nie będzie przedłużony przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Termin ustawowej wymiany dowodów osobistych wydanych przed dniem 1 stycznia 2001 roku ustalony został w ustawie z dnia 12 września 2002 r. zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz ustawy o działalności gospodarczej /Dz. U. Nr 183, poz. 1522/.


DO WNIOSKU O WYMIANĘ DOWODU NALEŻY DOŁĄCZYĆ:

2 aktualne fotografie na jasnym tle przedstawiające osobę w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami

odpis skrócony aktu urodzenia (gdy nie był wydany w Urzędzie Stanu Cywilnego w Milanowie) w przypadku osób, które nie wstąpiły w związek małżeński lub które ubiegają się o dowód po raz pierwszy

odpis skrócony aktu małżeństwa (gdy nie był wydany w Urzędzie Stanu Cywilnego w Milanowie ) z adnotacją o aktualnie używanym nazwisku

dowód uiszczenia opłaty za wydanie dowodu osobistego

dotychczasowy dowód osobisty do wglądu

OPŁATA

30 zł na konto urzędu - BS Radzyń Podlaski o/Milanów 618046 1067 2004 0600 1661 0005

Wójt Gminy Milanów
Marek Siuciak


Autor: M.B